​Par 7.3% samazināts siltumenerģijas tarifs Jelgavā

Jaunais apstiprinātais siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā no š.g. 1.decembra.

16. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.199 apstiprināja SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu samazinājumu par 7,3%. Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā 2013. gada 1. decembrī.

No 1. decembra SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs būs 43.59 Ls/MWh (bez PVN) pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 205 Ls/tūkst.nm3. Šobrīd spēkā esošais siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā pie šīs pašas dabasgāzes cenas ir 47.01 Ls/MWh (bez PVN).

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar kopējā siltuma lietotājiem nodotā siltumenerģijas apjoma pieaugumu, plānoto siltuma zudumu samazinājumu, kā arī ar citu izmaksu un rentabilitātes samazinājumu salīdzinājumā ar spēkā esošajām tarifā iekļautajām izmaksām. Izmaksu samazinājums iegūts veicot siltumenerģijas ražošanas un pārvades efektivitātes uzlabojumus, kā arī veicot uzņēmuma darbības un pārvaldes efektivitātes uzlabojumus.

„Fortum” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai samazinātu tarifu projektu 18. jūnijā, paredzot samazināt siltumenerģijas gala pārdošanas tarifu Jelgavas pilsētā par 6,4 līdz 8,1 procentam atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības gala tarifa.

Šā gada septembrī „Fortum” Jelgavā nodeva ekspluatācijā Latvijā pirmo lielas jaudas biomasas koģenerācijas staciju, kas nodrošinās ar siltumenerģiju līdz pat 85% no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas slodzes un dos iespēju turpināt siltumenerģijas tarifa tālāku samazināšanu līdz plānotajam kopējam 10% samazinājumam. Šobrīd tiek iegūti un apkopoti faktiskie koģenerācijas stacijas darbības rādītāji, kas nepieciešami siltumenerģijas tarifu aprēķinu veikšanai un iesniegšanai izskatīšanai un apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Atpakaļ