Par projektu ”Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā."

Fortum izstradā projektu ”Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā”. Ja saņemsim ES lidzfinasejumu un projekts tiks apstiprinats, darbus veiksim 2014.gadā.

Projekta posmi:

 

1.posms - Siltumtrases renovācija Pasta 38 / S.Edžus ielas 15 rajonos

2.posms - Siltumtrases renovācija Kameņu ielas 2 rajonā

3.posms - Siltumtrases renovācija Kronvalda ielas rajonā

4.posms - Siltumtrases renovācija Aspazijas 29 / Asteru 16 ielu rajonos

5.posms - Virszemes siltumtrase rekonstrukcija Saldus iela

6.posms - Virszemes siltumtrase rekonstrukcija Aviācijas iela 47 rajonā

Atpakaļ