“Fortum” sāk īstenot projektu „Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, palielinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu”

Projekts paredz esošo maģistrālo siltuma tīklu savienošanu, izbūvējot jaunu siltumtrasi no esošajiem siltuma tīkliem Rūpniecības ielā, pa Rūpniecības ielu un Dambja ielu līdz siltuma tīkliem Lielajā ielā, kopumā 2.52 km garumā.

​„Fortum” ir sācis īstenot projektu „Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, palielinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu”, kas paredz esošo maģistrālo siltuma tīklu savienošana, izbūvējot jaunu siltumtrasi ar DN 400 mm no esošajiem siltuma tīkliem Rūpniecības ielā pa Rūpniecības ielu un Dambja ielu līdz siltuma tīkliem Lielajā ielā kopumā 2.52 km garumā. Ar projekta īstenošanu saistītos būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2013. gada decembrim, bet teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus – līdz 2014. gada jūlijam.

„Jaunais siltumtrases posms aptvers Jelgavas rajonu, kurā līdz šim centralizēta siltumapgāde nebija pieejama. Tā izbūve palielinās saražotās un lietotājiem piegādātās siltumenerģijas apjomu no biomasas koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā 73A, vienlaicīgi samazinot siltumenerģijas ražošanas apjomu esošajos siltuma avotos ar fosilo kurināmo – dabasgāzi, tādējādi paaugstinot Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti un konkurētspēju,” stāsta Ginta Cimdiņa, SIA „Fortum Jelgava” valdes priekšsēdētāja.

Vienlaicīgi ar jaunās maģistrālās siltumtrases būvniecību projektā ir paredzēta autonomās gāzes katlu mājas Filozofu ielā 50 integrācija kopējā siltumapgādes sistēmā, kā arī nelielas jaudas pārsūknēšanas stacijas izbūve, lai siltumapgādes sistēmā uzlabotu hidraulisko režīmu. 

Kopējās nepieciešamās investīcijas projekta realizēšanai ir 1,67 miljoni LVL, kurus paredzēts segt no „Fortum” un piešķirtajiem ES KF līdzekļiem.

Atpakaļ