„Fortum” iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu, samazinātu tarifu projektu

"Fortum” iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifu projektu, kas paredz samazināt siltumenerģijas gala pārdošanas tarifu Jelgavas pilsētā.

"Fortum” iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifu projektu, kas paredz samazināt siltumenerģijas gala pārdošanas tarifu Jelgavas pilsētā, salīdzinājumā ar spēkā esošajiem tarifiem, par 6,4 līdz 8,1 procentam atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības gala tarifa. 

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar kopējā siltuma lietotājiem nodotā siltumenerģijas apjoma pieaugumu, plānoto siltuma zudumu samazinājumu, kā arī ar citu izmaksu un rentabilitātes samazinājumu salīdzinājumā ar spēkā esošajām tarifā iekļautajām izmaksām. Izmaksu samazinājums iegūts veicot siltumenerģijas ražošanas un pārvades efektivitātes uzlabojumus, kā arī veicot uzņēmuma darbības un pārvaldes efektivitātes uzlabojumus.

Tiek prognozēts, ka jaunie tarifi stāsies spēkā no šā gada 1. oktobra.

Šobrīd spēkā esošais SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs ir spēkā no 2012. gada 1. februāra.

SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifi tiek apstiprināti tabulas veidā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām. Katru mēnesi spēkā esošais siltumenerģijas tarifs mainās atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas attiecīgajā mēnesī. Ja dabasgāzes cena kāpj, siltumenerģijas tarifs pieaug, ja dabasgāzes cena samazinās, samazinās arī siltumenerģijas tarifs.

 

Lai nodrošinātu prognozējamus un tirgus situācijai atbilstošus siltumenerģijas tarifus, kā arī lai pilnveidotu siltumenerģijas ražošanu, „Fortum” Jelgavā būvē biomasas kurināmā koģenerācijas staciju, kura tiks nodota ekspluatācijā 2013. gada rudenī. Līdzīgas biomasas koģenerācijas stacijas „Fortum” ir uzbūvējis Igaunijas pilsētās Tartu un Pērnavā, kurās līdz ar to ir vieni no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Igaunijā. Pēc biomasas koģenerācijas stacijas nodošanas ekspluatācijā, „Fortum” turpinās samazināt siltumenerģijas tarifu, kas 2014. gada sākumā varētu sasniegt 10% samazinājumu salīdzinot ar 2012./2013. gada apkures sezonu.

 

 

Atpakaļ