Kanādas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā viesojas Fortum biomasas stacijā

Šodien, 28.oktobrī, oficiālās vizītes Jelgavā ietvaros, „Fortum” biomasas koģenerācijas staciju apmeklēja Kanādas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Džons Morisons.
SIA «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa vēstniekam pastāstīja par „Fortum” attīstības stratēģiju, mērķiem un zaļo domāšanu, kā arī kopā ar biomasas koģenerācijas stacijas vadītāju Jouni Heikinenu parādīja vēstniekam koģenerācijas stacijas kontroles telpu, no kuras tiek vadīta visas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēma, un kurināmā – šķeldas -pieņemšanas vietu.Kanadas-vestnieks1.jpg                Kanadas-vestnieks.jpg

Atpakaļ