„Fortum” Jelgavā pabeidzis vairāk nekā 80% no šogad plānotajiem siltumtrašu rekonstrukcijas darbiem

Līdz 15. septembrim „Fortum” Jelgavā bija pabeidzis vairāk nekā 80% no šogad plānotajiem siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem, kas tiek veikti projekta „Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta” ietvaros. Uz šo brīdi ir nomainītas savu laiku nokalpojušās siltumtrases ar rūpnieciski izolētām caurulēm 2500 m garumā, kā arī uzstādīti 50 moderni, neatkarīga pieslēguma individuālie siltumpunkti (ISP) ēkās, tādejādi ievērojami uzlabojot gan siltumenerģijas piegādes drošību, gan pakalpojuma kvalitāti, kā arī iegūstot iespēju izvēlēties ēkai piemērotāko siltumenerģijas padeves temperatūras režīmu. Projekta ietvaros kopā paredzēts rekonstruēt 3076 m siltumtrases un izbūvēt 114 jaunus ISP dzīvojamās mājās.


Atsevišķos Jelgavas rajonos, piemēram, pie dzīvojamām mājām Ganību ielā 58a, Akadēmijas ielā 3, Dobeles šosejā 34, Raiņa ielā 26 un rajonā no S. Edžus ielas 1 līdz Zemgales prospektam 4 siltumtrašu nomaiņas darbi turpināsies arī septembrī. Darbu veikšanas laikā atsevišķām ēkām uz laiku no vienas dienas līdz divām nedēļām tiek pārtraukta karstā ūdens piegāde, par ko konkrēto māju iedzīvotāji tiek informēti atsevišķi pirms paredzētā karstā ūdens piegādes pārtraukuma. Informāciju par karstā ūdens piegādes pārtraukumiem ir pieejama arī „Fortum” mājas lapā www.fortum.lv .

Projekts "Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta" tiek īstenots Kohēzijas fonda 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Būvdarbi projekta ietvaros tika uzsākti 27. jūlijā un tos plānots pabeigt līdz oktobra vidum.

Īstenojot šo projektu, tiks paaugstināta nepārtrauktas siltuma piegādes kvalitāte un drošība centralizētās siltumapgādes klientiem, samazināsies siltuma zudumi tīklos par apmēram trīs tūkstoš megavatstundām (MWh) gadā, kā rezultātā samazināsies arī kurināmā patēriņš par apmēram pieciem tūkstošiem MWh gadā un CO2 emisiju līmenis par apmēram trīssimt tonnām gadā.

Būvdarbus veic trīs būvuzņēmēji - SIA „Halle B”, SIA „Komunikāciju vadība” un SIA „Lokširs”.


Papildu informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: Guntra.Matisa@fortum.com

Fortum

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2014. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 4.75 miljardus eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.35 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas Nasdaq Helsinku biržā. www.fortum.lv

Atpakaļ