„Fortum” inženieriem un citiem speciālistiem šogad piecpadsmit ēnas

Šodien, 15. februārī, „Fortum” jau septīto reizi piedalās populārajā karjeras izglītības akcijā Ēnu diena, sniedzot skolu jauniešiem iespēju iepazīties ar dažādām profesijām, kuras ir nepieciešamas mūsdienīgā enerģētikas uzņēmumā. Jauniešiem ir iespēja ēnot siltumenerģētikas inženieri, elektroinženieri, procesu inženieri biomasas koģenerācijas stacijā, integrētās vadības sistēmas vadītāju, pārdošanas vadītāju, IT vadītāju un biomasas koģenerācijas stacijas operatorus. Jauniešu interese par piedāvātajām ēnu vakancēm bija liela un visiem speciālistiem šodien ir vairāki ēnotāji. Pavisam uzņēmumā šodien ir 15 ēnas. Vislielākā interese arī šogad ir par elektroinženiera un biomasas koģenerācijas stacijas operatora darbu.

 
 
„Fortum” ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavā kopš 2008. gada, kur uzņēmums nodrošina siltumapgādi 16 000 mājsaimniecībām, kā arī skolām, bērnudārziem, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. 2013. gadā „Fortum” Jelgavā atvēra pirmo lielas jaudas biomasas koģenerācijas staciju valstī, kas ir kļuvusi par paraugu vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanā centralizētajā siltumapgādē. Biomasas koģenerācijas stacija ir sekmējusi Zemgales reģiona attīstību, radot darbavietas kvalificētiem un talantīgiem enerģētikas nozares speciālistiem – enerģētikas inženieriem, elektriķiem, ķīmiķiem, automatizācijas, vides un IT speciālistiem. Šobrīd „Fortum” Latvijā ir darba vieta 72 darbiniekiem, no kuriem 31 darbinieks strādā biomasas koģenerācijas stacijā. Koģenerācijas stacija ir radījusi arī ap 300 netiešām darbavietām kurināmā piegādes ķēdē un  citu pakalpojumu sniegšanā.
 
 
Papildu informācija:
Guntra Matisa
Komunikācijas vadītāja
SIA “Fortum Jelgava”
Mob.: +371 29338491
 

Atpakaļ