Fortum, UPM un Valmet kopīgi strādā pie tehnoloģijas, lai no biomasas ražotu uzlabotus biokurināmos

​Fortum, UPM un Valmet ir apvienojuši spēkus, lai izstrādātu jaunu tehnoloģiju ar kuras palīdzību varētu ražot uzlabotus augstas vērtības lignocelulozes kurināmos, kā piemēram, transporta degvielu vai augstākas vērtības šķidro biokurināmo. Projekta mērķis ir izstrādāt katalīzes pirolīzes tehnoloģiju, lai palielinātu bioeļļas apjomu un komercializētu šo risinājumu.

Saskaņā ar vairākiem veiktajiem pētījumiem, pirolīzes tehnoloģija tiek uzskatīta par viskonkurētspējīgāko veidu lignocelulozes biokurināmo ražošanai un ir viens no visefektīvākajiem veidiem, lai sasniegtu ES 2020 siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķus.

Projekts, kura realizācija paredzēta piecu gadu laikā, saucas “LignoCat” (lignocelulozes kurināmie, kas iegūti katalīzes pirolīzes rezultātā). Projekts ir dabīgs turpinājums konsorcija līdzšinējam bioeļļas projektam, kurš tika izstrādāts sadarbībā ar Somijas Tehniskās izpētes centru (VTT Technical Research Centre of Finland), komercializējot integrētās pirolīzes tehnoloģiju ilgtspējīgai bioeļļas ražošanai, kas rūpniecībā aizstātu šķidros fosilos kurināmos. 

Šajā projektā konsorcijs ir izvirzījis ambiciozāku mērķi - attīstīt jaunu integrētu tehnoloģiju, lai ražotu augstas vērtības biokurināmos, kas varētu aizvietot fosilos šķidros kurināmos transporta nozarē un tādējādi radītu jaunu biznesa nišu konsorcija uzņēmumiem.

“Mēs attīstīsim pirolīzes tehnoloģiju, kas ļaus uzlabot bioeļļas kvalitāti un konkurētspēju tālākai tās rafinēšanai, lai tā būtu piemērota izmantošanai transportlīdzekļos vai starpproduktos. Šī mums ir biznesa iespēja, kas vedīs pie jauna ilgtspējīga procesa un produkta. Mēs šajā projektā saskatām lielu potenciālu un ceram uz ilgstošu sadarbību,” saka Jussi Māntiniemi (Jussi Mäntyniemi), Valmet Tehnoloģiju, izpētes un attīstības direktors.

Veiksmīga projekta realizācija palīdzēs enerģijas ražotājiem un mežu nozares sektoram pieņemt investīciju lēmumus, lai uzsāktu uzlabota biokurināmā ražošanu.

UPM zināšanas par biokurināmajiem projektā spēlē nozīmīgu lomu. “Mūsu mērķis ir kļūt par nozīmīgu uzlabota biokurināmā ražotāju. Saskaņā ar mūsu stratēģiju, mēs sāksim ražošanu Laperantā par izejvielu izmantojot neapstrādātu taleļļu. Vienlaicīgi mēs meklējam veidus, kā ražot bioeļļu no koksnes biomasas. Katalīzes pirolīzes process ir viena no daudzsološākajām iespējām, kuru vēlamies attīstīt,” saka Petri Kukonens (Petri Kukkonen), UPM Biokurināmo nodaļas viceprezidents. Uz integrāciju balstītas jaunās tehnoloģijas dod iespēju energoefektīvai uzlabotu biokurināmo ražošanai un ir veids, kā  maksimāli izmantot Ziemeļvalstu biomasas vērtību.

"Līdzšinējā sadarbība ar partneriem izpētes un attīstības jomā ir bijusi veiksmīga un Fortum ar prieku turpinās darbu pie augstākas vērtības šķidro biokurināmo izstrādes. Šis projekts ir turpinājums mūsu pirmajai koģenerācijas stacijā integrētajai bioeļļas ražotnei Joensū un pilnībā atbilst mūsu darbības stratēģijai palielināt mūsu koģenerācijas staciju kopējo efektivitāti un vērtību. Projekts paver mums iespējas izpētīt interesantas jaunas biznesa iespējas un definēt mūsu lomu uzlabotu biokurināmo ražošanas ķēdē", stāsta Juka Heiskanens (Jukka Heiskanen), Fortum Izpētes un attīstības daļas vadītājs.

LignoCat projektu finansē Tekes – Somijas Tehnoloģiju un inovāciju finansēšanas aģentūra. Projekta veiksmīgas realizēšanās rezultātā, tirgū ienāks jauns ilgtspējīgs produkts. Tas ievērojami samazinās CO2 izmešus transporta un siltumapgādes nozarēs un tādejādi palīdzēs sasniegt nacionālos un starptautiskos mērķus siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanā. Projekts radīs zināšanu klasteri universitātēm, izpētes centriem un konsorcija partneriem.

Papildus jaunām darba vietām, gala produkti pozitīvi ietekmēs Somijas un Eiropas tirdzniecības bilanci, jo mērķis attiecībā uz otrās paaudzes transporta degvielas tirgu līdz  2020. gadam ir 10 miljoni tonnas gadā.

Fortum

Korporatīvās komunikācijas

 

Papildu informācija:

Jukka Heiskanen, Izpētes un attīstības daļas vadītājs, Fortum, tel. +358 10 452 4250

Petri Kukkonen, Viceprezidents, Biokurināmie, UPM, tel. +358 204 15 0336

Jussi Mäntyniemi, Direktors, Tehnoloģijas un izpētes un attīstības, Valmet, tel. +358 40 769 8154

Par “Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2013. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 6.1 miljardu eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.6 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 9,900 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas NASDAQ OMX Helsinku biržā. www.fortum.lv

 

 

Atpakaļ