"Fortum" iegūst augstāko novērtējumu Ziemeļvalstu klimata indeksā

Šis ir augstākais novērtējums, kādu „Fortum” saņēmis, iegūstot 100 punktus no 100 iespējamiem.

Oglekļa emisiju novērošanas projekta (CDP - Carbon Disclosure Project) ietvaros, kas pārstāv vairāk nekā 700 institucionālos investorus, „Fortum” ir atzīts par labāko uzņēmumu Ziemeļvalstu klimata indeksā, kas vērtē uzņēmuma darbību vides jomā.

Šis ir augstākais novērtējums, kādu „Fortum” saņēmis, iegūstot 100 punktus no 100 iespējamiem.  „Fortum” piedalās Oglekļa emisiju novērošanas projekta ietvaros rīkotajā Ziemeļvalstu klimata indeksā jau sesto gadu pēc kārtas. Šogad Ziemeļvalstu klimata indeksā piedalījās 27 uzņēmumi.

Oglekļa emisiju novērošanas projekts pārstāv 722 institucionālos investorus ar kopējo aktīvu vērtību USD 87 triljoni. Investori rezultātus izmanto, lai novērtētu korporāciju gatavību mainīgajām tirgus prasībām un izmešu regulējumam. Labi rezultāti investoriem ir kā garantija, ka uzņēmumos ir laba klimata pārmaiņu pārvaldība. Ziemeļvalstu indeksa ziņojums ir pieejams šeit: www.cdproject.net.

"Ietekmes uz vidi samazināšana ir „Fortum” stratēģijas pamatā. Uzņēmuma CO2 izmešu daudzums no elektroenerģijas ražošanas jau vairākus gadus ir viens no zemākajām Eiropā," stāsta Ulla Rehela (Ulla Rehell) „Fortum” Viceprezidente ilgtspējas jomā.

"Lai palielinātu investīciju iespējas enerģētikas sektorā, Eiropā pēc iespējas ātrāk ir jāgūst skaidrība par nākotnes enerģētikas un klimata politikas nosacījumiem un mērķiem. Lai virzītos uz priekšu, vienīgais virzītāj mehānisms ir samazināt  CO2 izmešu daudzumu," viņa turpina.

2013. gadā „Fortum” ir turpinājis pilnveidot siltumnīcefekta gāzu izmešu ziņošanas sistēmu. Šobrīd tā aptvert arī izmešu apzināšanu no pirktajām precēm un pakalpojumiem, kā arī no dažādiem elektroenerģijas un siltumenerģijas dzīves cikliem.

Fortum Korporācija

Korporatīvās komunikācijas

Papildus informācija:

Kari Kankaanpää, Ilgtspējas vadītājs, Klimata un vides jautājumi, Fortum, Tel. +358 10 45 32330, kari.t.kankaanpaa@fortum.com

Par “Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Mēs piedāvājam ilgtspējīgus risinājumus, kas atbilst zemas emisijas, efektīvas resursu izmantošanas un enerģijas piegādes drošības prasībām. Mūsu darbības sfēra aptver siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī katlu māju un elektrostaciju uzturēšanu un apkalpošanu.

„Fortum” darbojas Ziemeļvalstīs, Krievijā, Polijā un Baltijas jūras reģionā. Nākotnē jaunas izaugsmes iespējas dos aizvien vairāk integrētais Eiropas un ātri augošais Āzijas enerģijas tirgus. 2012. gadā „Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 6,2 miljardus eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1,7 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 10 400 darbinieku. „Fortum” akcijas ir kotētas NASDAQ OMX Helsinki.

Sīkāka informācija: www.fortum.com

Par  „Oglekļa emisiju novērošanas projektu”

Oglekļa emisiju novērošanas projekts (CDP) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas piedāvā uzņēmumiem un pilsētām vienīgo globālo sistēmu, kurā fiksēt, pārvaldīt un dalīties ar vides jomā svarīgu informāciju. „CDP” strādā ar tirgus līderiem, tajā skaitā ar 722 institucionālajiem investoriem ar kopējo aktīvu vērtību US$87 triljoni, lai motivētu uzņēmumus atklāt savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un dabas resursiem un veiktu pasākumus šīs ietekmes mazināšanā.

 

www.cdproject.net

 

Atpakaļ