„Fortum” darbiniekiem Jelgavā šogad piecas „ēnas”

​Šodien, 11. februārī, „Fortum” jau piekto reizi piedalās populārajā karjeras izglītības akcijā Ēnu diena, sniedzot skolu jauniešiem iespēju iepazīties ar dažādām profesijām, kuras ir nepieciešamas mūsdienīgā enerģētikas uzņēmumā. Pavisam „Fortum” darbiniekiem Jelgavā šodien ir piecas ēnas, kuras ēno personāla vadītāju, juridiskās nodaļas vadītāju un biomasas koģenerācijas stacijas operatorus. Biomasas koģenerācijas stacijas operatora darbs jauniešos tradicionāli izraisa vislielāko interesi un ēnot gribētāju uz šiem amatiem parasti ir vislielākais. 

 

Fortum ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavā kopš 2008. Gada, kur uzņēmums nodrošina siltumapgādi 16 000 mājsaimniecībām, kā arī skolām, bērnudārziem, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. 2013. gadā Fortum Jelgavā atvēra pirmo lielas jaudas biomasas koģenerācijas  staciju valstī, kas ir kļuvusi par paraugu vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanā centralizētajā siltumapgādē. Jaunā biomasas koģenerācijas stacija ir sekmējusi Zemgales reģiona attīstību, radot darbavietas kvalificētiem un talantīgiem enerģētikas nozares speciālistiem – enerģētikas inženieriem, elektriķiem, ķīmiķiem, automatizācijas, vides un IT speciālistiem. Šobrīd Fortum Latvijā ir darba vieta 82 darbiniekiem, no kuriem 31 darbinieks strādā jaunajā biomasas koģenerācijas stacijā. Koģenerācijas stacija ir radījusi arī ap 300 netiešās darbavietas kurināmā piegādes ķēdē un  citu pakalpojumu sniegšanā.

 

Papildus informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: Guntra.Matisa@fortum.com

Fortum

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2014. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 4.75 miljardus eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.35 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas Nasdaq Helsinku biržā. www.fortum.lv

 

 

Atpakaļ