„Fortum”Jelgavā sāk pieslēgt apkuri

Līdz pirmdienai, 6. oktobrim, Jelgavā apkure ir pieslēgta sešām dzīvojamām mājām un sešām iestādēm, tostarp trīs bērnudārziem, vienai skolai un bērnu sociālās aprūpes centram. 

Kārtība, kādā “Fortum” Jelgavā pieslēdz apkuri, nav mainījusies - iedzīvotājiem ir jāgriežas pie sava mājas vecākā vai pie sava nama pārvaldnieka, kas tālāk organizē apkures pieslēgšanu. Juridiskajiem klientiem ar rakstisku iesniegumu par apkures pieslēgšanu ir jāgriežas SIA „Fortum Jelgava” Klientu daļā.

Tām ēkām, kuras ir pieņēmušas lēmumus par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu un kuras ir norēķinājušās par saņemto siltumenerģiju iepriekšējā apkures sezonā, siltumenerģija tiks pieslēgta nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas no mājas pārvaldnieka.

Galvenais nosacījums apkures pieslēgšanai ēkai ir pārjaunots siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums. Līdz 6. oktobra plkst. 10-iem, lēmumus par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu bija pieņēmušas 195 daudzdzīvokļu mājas.

Šobrīd spēkā esošais SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā, kuru apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ir 61.33 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 8,3 % zemāks nekā 2013. gada septembrī un oktobrī.


Papildu informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: Guntra.Matisa@fortum.com


Par ”Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2013. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 6.1 miljardu eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.6 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas NASDAQ OMX Helsinku biržā. www.fortum.lv

Atpakaļ