Fortum projekts ”Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

Fortum sāk īstenot projektu ”Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā”

​Šonedēļ parakstījām līgumu ar LIAA par līdzfinansējuma saņemšanu no ES KF projektam ”Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā”, kas paredz līdz šim nerenovēto kanālos esošo siltumtrašu nomaiņu ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kā arī dažu virszemes siltumtrašu posmu demontāžu un nomainīšanu ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekta īstenošanas rezultātā paaugstināsies sistēmas kopējā efektivitāte, kas dos apmēram 4600 MWh lielu siltumenerģijas ietaupījumu.

Projektu ”Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā” paredzēts īstenot laika periodā no 2014. gada februāra līdz 2015. gada jūnijam, būvdarbus veicot 2014. gada vasaras mēnešos 6-os posmos:

1.posms - Siltumtrases renovācija Pasta 38 / S.Edžus 15 ielu rajonos;

2.posms - Siltumtrases renovācija Kameņu ielas 2 rajonā;

3.posms - Siltumtrases renovācija Kronvalda ielas rajonā;

4.posms - Siltumtrases renovācija Aspazijas 29 / Asteru 16 ielu rajonos;

5.posms - Virszemes siltumtrases rekonstrukcija Saldus ielā;

6.posms - Virszemes siltumtrases rekonstrukcija Aviācijas ielas 47 rajonā.

Izstrādājot detalizētus darbu plānus, meklēsim risinājumus, kas mums ļautu nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību.

Kopējās nepieciešamās investīcijas projekta realizēšanai ir 1,4 miljoni Euro, no kurām ap 400 tūkstošiem Euro ir paredzēts segt no piešķirtajiem ES KF līdzekļiem.

Kopš 2008. gada esam renovējuši 12,41 km siltumtrases, no kurām 2,2 km ir bijušas virszemes siltumtrases, kā rezultātā siltuma zudumi samazinājušies no 21, 31 % līdz 15, 54% .

 

Papildu informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: Guntra.Matisa@fortum.com

 

Atpakaļ