Fortum saņem starptautisku atzinību par darbu klimata izmaiņu samazināšanas jomā

Korporācija Fortum ir saņēmusi divus svarīgus novērtējumus, kas apliecina tās vadošo lomu klimata izmaiņu samazināšanas jomā. Uzņēmums tika ierindots Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI, Ziemeļvalstu klimata indekss) vadošās pozīcijās un atzīts par vienu no pasaules vadošajiem uzņēmumiem oglekļa emisiju cenu izstrādāšanas jomā.

"Oglekļa dioksīda cenām un tirgum ir būtiska nozīme centienos ierobežot klimata pārmaiņas globālā mērogā. Mēs uzskatām, ka oglekļa dioksīda cenošana un emisiju tirdzniecību, ir efektīvākais un rentablākais instruments investīciju stimulēšanai zema oglekļa emisiju tehnoloģijās," saka Fortum vadošais menedžeris klimata jautājumos Kari Kankanpā (Kari Kankaanpää).

Fortum ir atzīts par līderi, pateicoties padziļinātiem un kvalitatīviem klimata pārmaiņu datiem, ko tas ar CDP (Carbon Disclosure Project) starpniecību ir atklājis investoriem un pasaules tirgus dalībniekiem. Fortum statuss ir novērtēts, iekļaujot uzņēmumu Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI, Ziemeļvalstu klimata indekss). Pagājušajā nedēļā Stokholmā tika publicēts CDP ziņojums Nordic 2014, kurā Fortum ir ieguvis 99 no 100 punktiem. CDLI tiek iekļautas organizācijas, kas ierindojas starp 10% labāko uzrādīto rezultātu ziņā. Robežvērtējums iekļūšanai Nordic CDLI novērtējuma sarakstā 2014. gadā tika paaugstināts līdz 95 punktiem.

„Fortum ir svarīgi ekspertu novērtējumi un vadošās pozīcijas ilgtspējīgas darbības rangu tabulās, jo tas nodrošina atbalstu mūsu īstenoto darbību turpmākai attīstībai un pilnveidošanai. Mēs uzskatām, ka atbildīga rīcība klimata pārmaiņu samazināšanas jomā ir obligāts uzņēmējdarbības nosacījums," secina par investoru attiecībām atbildīgā Fortum viceprezidente Sofija Džolija (Sophie Jolly).

Atbalsts oglekļa dioksīda cenas noteikšanai

Septembrī Fortum tika atzīts par vienu no 25 pasaules līderiem oglekļa dioksīda cenas noteikšanas jomā. Atzinīgais novērtējums Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas rūpēm par klimatu (Caring for Climate Initiative) ietvaros tika piešķirts saistībā ar ANO augstākā līmeņa sanāksmi par klimata pārmaiņām, kas notika Ņujorkā un kurā piedalījās 120 valstu un valdību vadītāji un ministri.

Apbalvotie uzņēmumi ir nodrošinājuši atbilstību atbildīgas uzņēmējdarbības kritērijiem oglekļa dioksīda cenu noteikšanas jomā (Business Leadership Criteria on Carbon Pricing) — tas nozīmē, ka tie ir integrējuši oglekļa dioksīda cenas noteikšanas principus ilgtermiņa stratēģijās un investīciju lēmumos, un pastāvīgi ziņo par panākto progresu klimata pārmaiņu samazināšanas jomā.

Fortum Corporation

Korporatīvās komunikācijas daļa

 

Papildu informācija:

Kari Kankaanpää, vadošais menedžeris klimata jautājumos, +358 50 453 2330

Sophie Jolly, par investoru attiecībām atbildīgā viceprezidente, +358 40 828 7317

 

Par Fortum

Fortum mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2013. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 6.1 miljardu eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.6 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. Fortum akcijas ir kotētas NASDAQ OMX Helsinku biržā. www.fortum.lv

Par CDP (Carbon Disclosure Project - Oglekļa emisiju novērošanas projekts)

CDP, Carbon Disclosure Project, ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas piedāvā uzņēmumiem un pilsētām vienīgo globāla mēroga sistēmu,  kurā fiksēt, pārvaldīt un dalīties ar vides jomā svarīgu informāciju. CDP strādā ar tirgus līderiem, tajā skaitā ar 722 institucionālajiem investoriem ar kopējo aktīvu vērtību USD 87 triljoni, lai motivētu uzņēmumus atklāt savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un dabas resursiem un veiktu pasākumus šīs ietekmes mazināšanā.

CDP līderu saraksti un ar klimatu saistītā informācija, ko ir snieguši visi uzņēmumi, kuri šogad publiski piedalās CDP klimata pārmaiņu programmā, ir pieejama CDP tīmekļa vietnē www.cdproject.net.

Plašāka informācija par Apvienoto Nāciju Iniciatīvu rūpēm par klimatu (United Nations Caring for Climate initiative) un līderiem oglekļa dioksīda cenu noteikšanas jomā (Carbon Pricing Champions) pieejama: http://caringforclimate.org/carbonpricing/champions/

 

 

Atpakaļ