Jelgavā apkure pieslēgta 60% daudzdzīvokļu māju

Līdz 20. oktobra, plkst. 12:00 Jelgavā apkure bija pieslēgta 204 dzīvojamām mājām, jeb 60% daudzdzīvokļu māju, kā arī 38 iestādēm, tostarp bērnudārziem un skolām. Apkures pieslēgšana turpinās arī šodienas laikā.

Kārtība, kādā “Fortum” Jelgavā pieslēdz apkuri, nav mainījusies - iedzīvotājiem ir jāgriežas pie sava mājas vecākā vai pie sava nama pārvaldnieka, kas tālāk organizē apkures pieslēgšanu. Juridiskajiem klientiem ar rakstisku iesniegumu par apkures pieslēgšanu ir jāgriežas SIA „Fortum Jelgava” Klientu daļā.

Tām ēkām, kuras ir pieņēmušas lēmumus par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu un kuras ir norēķinājušās par saņemto siltumenerģiju iepriekšējā apkures sezonā, siltumenerģija tiek pieslēgta nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas no mājas pārvaldnieka.

Svarīgs nosacījums apkures pieslēgšanai ēkai ir pārjaunots siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums. Līdz 20. oktobra plkst. 12-iem, lēmumus par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu bija pieņēmušas 277 daudzdzīvokļu mājas, bet 20 māju pārstāvji nebija izrādījuši interesi par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma pārslēgšanu ar centralizētās siltumapgādes uzņēmumu.

Lai noslēgtu līgumu ar SIA „Fortum Jelgava” par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem līguma slēgšanai ir jāpilnvaro savs pārstāvis. Tas var būt pārvaldnieks, ko dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši par savu pārstāvi mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos, vai cita kompetenta dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona. Mājas vecākajiem šajā procesā ir svarīga loma, kas ir noteikta likumā – mājas vecākais darbojas kā koordinators un dzīvokļu īpašnieku viedokļu paudējs ar mājas uzturēšanu un  apsaimniekošanu saistītajos jautājumos.

Oktobrī SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir 62.02  EUR/MWh bez PVN, kas ir par 7,3% zemāks nekā pagājušā gada oktobrī.


Papildu informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: guntra.matisa@fortum.com


Par ”Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2013. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 6.1 miljardu eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.6 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas NASDAQ OMX Helsinku biržā. www.fortum.lv

Atpakaļ