„Fortum” saņem apbalvojumu „Labākais darba devējs Zemgalē”

Ceturto gadu pēc kārtas titulu "Labākais darba devējs Zemgalē" saņēma „Fortum” grupas uzņēmums SIA „Fortum Jelgava”, kurš ir centralizētās siltumapgādes operators Jelgavas pilsētā.

​Š.g. 23. maijā, Dobelē, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) apbalvoja labākos darba devējus Zemgalē. Ceturto gadu pēc kārtas šo titulu saņēma „Fortum” grupas uzņēmums SIA „Fortum Jelgava”, kurš ir centralizētās siltumapgādes operators Jelgavas pilsētā.

Ginta Cimdiņa, SIA „Fortum Jelgava” valdes priekšsēdētāja, ir gandarīta par šo novērtējumu. „Fortum” darbība tiek sekmīgi attīstīta ciešā sadarbībā ar darbiniekiem, kuras pamatā ir savstarpēja uzticēšanās, brīva zināšanu un informācijas apmaiņa. Mēs veicinām nepārtrauktu darbinieku profesionālo un personīgo izaugsmi, ieviešot jaunākās tehnoloģijas un Ziemeļvalstu pieredzi enerģijas ražošanā,” stāsta G. Cimdiņa.

LDDK nosaka Labāko darba devēju reģionā balstoties uz sekojošiem kritērijiem: uzņēmums ievieš labu pārvaldību, kas definēta Labas pārvaldības principos; uzņēmums savā darbībā apliecina korporatīvo sociālo atbildību; uzņēmums aktīvi līdzdarbojas vietējās vai nacionālā līmeņa uzņēmēju biedrībās vai darba devēju organizācijās, stiprinot sociālo dialogu un veicinot labāku pārvaldību noteiktā teritorijā; uzņēmumam nav pārkāpumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā; uzņēmumam nav nodokļu parādu.

Šobrīd uzņēmumā strādā 106 darbinieki.

„Fortum” nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un pārdošanu Jelgavas pilsētā kopš 2008.gada, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu. Šobrīd „Fortum” Jelgavā būvē biomasas koģenerācijas staciju, kura tiks nodota ekspluatācijā 2013. gada rudenī, un kura nodrošinās līdz 85% no Jelgavas centralizētās siltumapgādes slodzes.

Back