„Fortum” aicina aktīvākos māju vecākos apmeklēt biomasas koģenerācijas staciju

Šodien, 9. oktobrī plkst. 18:00, „Fortum” ir uzaicinājis desmit aktīvākos māju vecākos, kuru ēkas pirmās pieņēma lēmumus par centralizētas siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu, apmeklēt biomasas koģenerācijas staciju, lai klātienē iepazīstinātu ar siltumenerģijas ražošanas procesu, kā arī lai pateiktos par aktīvo darbu.  


Lai noslēgtu līgumu ar SIA „Fortum Jelgava” par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem līguma slēgšanai ir jāpilnvaro savs pārstāvis. Tas var būt pārvaldnieks, ko dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši par savu pārstāvi mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos, vai cita kompetenta dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona. Mājas vecākajiem šajā procesā ir svarīga loma, kas ir noteikta likumā – mājas vecākais darbojas kā koordinators un dzīvokļu īpašnieku viedokļu paudējs ar mājas uzturēšanu un  apsaimniekošanu saistītajos jautājumos.

Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums ir svarīgs nosacījums centralizētas siltumapgādes saņemšanai. Līdz 9. oktobra rītam lēmumus par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu Jelgavā bija pieņēmušas 216 daudzdzīvokļu mājas. 


Papildu informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: guntra.matisa@fortum.com


Par ”Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2013. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 6.1 miljardu eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.6 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas NASDAQ OMX Helsinku biržā. www.fortum.lv

Atpakaļ