Fortum iegulda 20 miljonus eiro pasaulē pirmās industriāla mēroga integrētās pirolīzes rūpnīcas celtniecībā.

Fortum iegulda 20 miljonus eiro pasaulē pirmās industriāla mēroga integrētās pirolīzes rūpnīcas celtniecībā.

Fortum iegulda 20 miljonus eiro pasaulē pirmās industriāla mēroga integrētās pirolīzes rūpnīcas celtniecībā.

Fortum plāno ieguldīt aptuveni 20 miljonus eiro jaunas tehnoloģijas komercializācijā, uzceļot pirolīzes eļļas rūpnīcu, kas būs savienota ar Joensū elektrostaciju Somijā. Integrētā pirolīzes eļļas rūpnīca, kurā izmantos pirolīzes tehnoloģiju, būs pirmā šāda veida industriāla mēroga rūpnīca pasaulē.

Šī pirolīzes eļļas rūpnīca, kas tiks savienota ar koģenerācijas staciju Joensū, spēs ražot elektrību, centralizētu siltumu un nākotnē arī 50 000 tonnu pirolīzes eļļas gadā. Pirolīzes eļļas izejmateriāls būs mežizstrādes atlikumi un cita kokmateriālu biomasa.

“Dažādu ražošanas procesu integrācija elektrostacijās ir jaunas ēras sākums enerģijas sektorā: Fortum koģenerācijas stacija Joensū iegūs pilnīgi jaunu lomu vērtību ķēdē, jo mēs varēsim saražot ne vien elektrību un siltumu, bet arī trešo produktu – pirolīzes eļļu. Lai gan sākotnēji pirolīzes eļļa aizstās fosilo šķidro kurināmo, nākotnē to varētu izmantot arī kā izejvielu dažādu bioķīmisku produktu vai degvielu ražošanā,” stāsta Jouni Haikarainens, Somijas uzņēmuma Fortum Siltumenerģijas nodaļas viceprezidents.

Pirolīzes eļļu var izmantot kā kurināmo centralizētajā apkurē vai pārstrādes rūpniecībā, aizstājot fosilo kurināmo. Mazuta aizstāšana ar pirolīzes eļļu (210 GWh) samazinās oglekļa dioksīda izmešu apjomu par 59 000 tonnu gadā un sēra dioksīda izmešus – par 320 tonnām gadā. Pirolīzes rūpnīcas projekts radīs jaunas darbavietas – aptuveni 60–70 cilvēkgadu Joensū reģionā. Jaunās darbavietas izveidosies izejvielu sagādes jomā, loģistikā un pašā ražotnē.

“Pirolīzes eļļas izmantošanai ir labvēlīga ietekme uz vidi, jo ar šo eļļu ražotā enerģija samazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu apjomu par vairāk nekā 70 %, salīdzinot ar fosilo kurināmo. Kā pirolīzes eļļas izejvielu izmantojot Ziemeļvalstu biomasu, mēs varam nodrošināt ilgtspējīgu ražošanu. Tas ir viens no galvenajiem elementiem uzņēmuma Fortum ilgtspējīgas attīstības stratēģijā,” informē Haikarainens.

Nodarbinātības un ekonomikas ministrija uzņēmumam Fortum ir piešķīrusi 8,1 miljonu eiro pirolīzes eļļas projekta jaunajai tehnoloģijai. Kopējais investīciju apjoms ir aptuveni 30 miljonu eiro. Jaunā tehnoloģija tika izstrādāta izpētes projekta TEKES Biorefine gaitā, sadarbojoties Fortum, Metso, UPM un VTT.

Joensū demonstrācijas projekts ir balstīts uz pilnīgi jauna veida tehnoloģijas komercializāciju: pirolīzes reaktors tiek fiksēti savienots ar koģenerācijas stacijas katlu. Integrētās pirolīzes eļļas rūpnīcas priekšrocība ir izcila energoefektivitāte, jo eļļas ražošanas procesā var izmantot siltumu, kas citādi elektrostacijā netiktu izmantots.

 

Pirolīzes eļļas rūpnīcas celtniecība sāksies 2012. gadā, un ir paredzēts, ka būvdarbi norisināsies līdz 2013. gada rudenim. Pirolīzes eļļas ražošana gandrīz divas reizes palielinās Joensū elektrostacijas pašreizējo enerģētiskās koksnes patēriņu, proti, 300 000 m3 gadā.

 

Atpakaļ