Plānotas iekārtu darbības pārbaudes „Fortum” biomasas koģenerācijas stacijā

Šonedēļ „Fortum” sāka gatavoties nākamajā nedēļā ieplānotajām iekārtu darbības pārbaudēm, kuru veikšanai bija nepieciešama liekā tvaika izpūšana caur ventilatoriem, kas radīja īslaicīgu troksni. Līdzīga tvaika izpūšana, kas nepieciešama cikla pabeigšanai un būs dzirdama tuvējo māju iedzīvotājiem, ir paredzēta 9. vai 10. janvāra vēlā vakarā apmēram uz 10 minūtēm, laikā no plkst. 24:00 līdz plkst. 2:00.

Nākamajā nedēļā „Fortum” veiks plānotās biomasas koģenerācijas stacijas iekārtu darbības pārbaudes. Šo pārbaužu mērķis ir saistīts ar garantijas pārbaudēm, lai pārliecinātos, ka iekārtas pēc sešu mēnešu ilgas darbības strādā atbilstoši visiem tehniskajiem parametriem un līguma nosacījumiem. Iekārtu darbības pārbaudes tika ieplānotas janvāra mēneša vidū, jo tradicionāli šajā laikā ārā ir auksts laiks un pilsētas siltuma slodze, jeb pilsētas apsildei nepieciešamais siltumenerģijas daudzums, ir liels, un attiecīgi koģenerācijas stacija var strādāt ar pilnu jaudu. Šogad netradicionāli siltie laika apstākļi nav piemēroti koģenerācijas stacijas darbināšanai ar maksimālo jaudu, jo nepieciešamība pēc siltumenerģijas apkures vajadzībām ir neliela, kā rezultātā pie maksimālās jaudas rodas tvaika pārpalikums, kuru ir jāizvada caur dzesētājiem un kas rada troksni. Strādājot normālā darbības režīmā ar slodzi, kas ir atbilstoša laika apstākļiem un nepieciešamajai siltuma slodzei pilsētā, tvaika pārpalikums nerodas.

„Fortum” atvainojas par sagatavošanās procesā radītajām neērtībām iedzīvotājiem.

 

Papildus informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: Guntra.Matisa@fortum.com

Par ”Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Mēs piedāvājam ilgtspējīgus risinājumus, kas atbilst zemas emisijas, efektīvas resursu izmantošanas un enerģijas piegādes drošības prasībām. Mūsu darbības sfēra aptver siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī katlu māju un elektrostaciju uzturēšanu un apkalpošanu.

Vairāk informācijas: www.fortum.com

 

 

Atpakaļ