Daudzdzīvokļu mājas Jelgavā aktīvi iesaistās siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārslēgšanā 

 

Mainoties likumiem un noteikumiem, kas regulē siltumenerģijas piegādi, mainījusies līdzšinējā siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu slēgšanas kārtība, un siltumenerģijas piegādātājs SIA „Fortum Jelgava” ir sākusi siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu ar klientiem – daudzdzīvokļu mājām, kuru paredzēts pabeigt līdz apkures sezonas sākumam.

 

Katrai ēkai savs līgums

Līdzšinējie siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumi bija noslēgti ar pārvaldnieku jeb apsaimniekotāju, bet tagad spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka siltumenerģijas piegādātājs var slēgt līgumu tikai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku kopību kā lietotāju. Ar katru dzīvokļa īpašnieku līgums gan slēgts netiks, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem, siltumenerģijas saņēmējs ir dzīvojamā ēka. Turklāt likumdošanā paredzēts, ka šāda līguma esamība ir absolūta nepieciešamība, lai varētu saņemt centralizētas siltumapgādes pakalpojumu. Bez tam, enerģijas taupīšanas jautājumiem tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība un daudzās mājās ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas samazina ēkas siltumenerģijas patēriņu pat līdz trīs reizēm. Tādēļ siltumenerģijas uzņēmumam ir svarīgi zināt, kuras ēkas lietos centralizēti piegādāto siltumenerģiju, lai savlaicīgi plānotu ražošanas un nepieciešamo resursu apjomus.

Pirmie līgumi jau parakstīti

Iedzīvotāju interese par līgumu pārjaunošanu ir liela - pirmie līgumi jau parakstīti, vairāki desmiti šobrīd ir parakstīšanas procesā. Te gan jāņem vērā, ka procedūras, kuras jāveic, lai līgumu pārjaunotu un lai tam būtu juridisks spēks, prasa laiku un lielu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku, māju vecāko un pārvaldnieku iesaistīšanos un sadarbošanos. Tādēļ līguma pārjaunošanu nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi.

Kā pieņemt lēmumu daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašniekiem?

Lai noslēgtu līgumu ar SIA „Fortum Jelgava” par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem līguma slēgšanai ir jāpilnvaro savs pārstāvis. Tas var būt Pārvaldnieks, ko dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši par savu pārstāvi mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos, vai cita kompetenta dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona. Pilnvarojumu pārstāvim var dot dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, vai arī nesasaucot kopsapulci - aptaujas veidā, kas ir vienkāršākais un efektīvākais veids, kā pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Izvēloties aptauju, aptaujas lapa, kurā dzīvokļu īpašnieki pauž savu lēmumu, atzīmējot «par» vai «pret», Dzīvokļa īpašuma likuma izpratnē ir arī Lēmuma projekts. Tādēļ tā ir jāaizpilda ļoti rūpīgi un korekti. Termiņš atbildes sniegšanai, saskaņā ar likumā noteikto, nevar būt īsāks par divām nedēļām pēc lēmuma projekta izsniegšanas. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstisku atbildi, tad tiek uzskatīts, ka viņš balsojis «pret» lēmuma pieņemšanu. Jāņem vērā arī tas, ka dzīvokļu īpašnieku lēmums aptaujas lapā iegūst likumīgu spēku tikai tādā gadījumā, ja balsojums līdztekus vārdam un uzvārdam apstiprināts ar personas parakstu. Pēc tam aptaujas lapas ir jāatgriež aptaujas veicējam, kuram tās rūpīgi jāpārskaita un jāsagatavo Balsošanas protokols.

Informatīvas sapulces

Lai skaidrotu līgumu pārslēgšanas kārtību daudzdzīvokļu ēkām, klātienē atbildētu uz māju vecāko un citu interesentu jautājumiem, „Fortum” no jūnija sākuma katru trešdienu rīko sapulces par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumiem un to pārslēgšanas kārtību, uz kurām tiek aicināti māju vecākie un citi interesenti, iepriekš piesakoties „Fortum Jelgava” klientu daļā pa tālruni 63007061 vai 63007058, jo vietu skaits ir ierobežots. Nākamās sapulces notiks 23. un 30. jūlijā, plkst. 18.00, Pasta ielā 47, 2. stāvā, 217. telpā. Plānojam, ka augustā kāda no sapulcēm būs krievu valodā.

 

Ar siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma projektu, Aptaujas lapas, Balsošanas protokola un citiem paraugiem un skaidrojošiem materiāliem var iepazīties šeit: www.fortum.lv/ligums .

Atpakaļ