Martā siltumenerģijas tarifs Jelgavā nemainās

Martā SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā saglabājas iepriekšējā mēneša līmenī un ir 52,39 EUR/MWh bez PVN.

 
Jelgavā kā galvenais kurināmais siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda, kas visu gadu nodrošina nepieciešamo siltumenerģijas bāzes slodzi, tomēr  maksimumslodzes nodrošināšanai ziemas aukstākajās dienās tiek izmantotas dabasgāzes katlumājas. Tādēļ siltumenerģijas tarifs, lai arī mazākā apmērā, tomēr joprojām ir saistīts ar dabasgāzes cenu. Turklāt iespēja vienlīdzīgi  siltumenerģijas ražošanā izmantot divus kurināmā veidus ievērojami palielina pilsētas centralizētās siltumapgādes drošību un pakalpojuma nepārtrauktību, ļaujot viegli pēc nepieciešamības mainīt apkures veidu atkarībā no izmantojamā kurināmā.
 
Par faktiski piemēroto siltumenerģijas cenu uzņēmums katru mēnesi informē savā interneta mājas lapā www.fortum.lv.
 
   
Papildu informācija:
 
Guntra Matisa
Komunikācijas vadītāja
SIA “Fortum Jelgava”
Mob.: +371 29338491
E-pasts: guntra.matisa@fortum.com
 
 

Atpakaļ