Skaidrojums par maksu "Rēķinu sagatavošana"

​No 2013. gada 1. decembra stājās spēkā SIA „Fortum Jelgava” jaunie samazinātie siltumenerģijas tarifi, kurus izskatījusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas norādes, jaunajā siltumenerģijas tarifā nav iekļauti izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģijas rēķinu izrakstīšanu un sadalīšanu pa dzīvokļiem vai ēkas siltumpunkta apkalpošanu un uzturēšanu. Šos pakalpojumus var veikt ne tikai siltumenerģijas ražotājs, bet arī citi kompetenti uzņēmumi, kas ir specializējušies šādu pakalpojumu sniegšanā.

SIA „Fortum Jelgava” ir noteikusi maksu „Rēķina sagatavošana” - 0.89 Ls/mēnesī (1.27 EUR*) + PVN. Šī summa tiks iekļauta rēķinos par 2014. gada janvāra mēnesi, kurus klienti saņems 2014. gada februārī.

Nosakot maksu par „Rēķinu sagatavošanu”, ir ņemtas vērā izmaksas, kuras uzņēmumam rada tarifā neiekļautā papildus pakalpojuma sniegšana. Šajā maksā ir iekļautas ne tikai izmaksas par rēķinu sagatavošanu, bet arī  izmaksas par siltumenerģijas patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni starp dzīvokļiem. Pamatojoties uz pārvaldnieka sniegtajiem rakstiskiem norādījumiem, SIA „Fortum Jelgava” sagatavo rēķinus katram dzīvokļa īpašniekam un veic maksājumu administrēšanu abonentu uzskaites programmā. Maksa sedz arī datu bāzu uzturēšanas, atjaunošanas, programmatūras uzturēšanas un uzlabojumu izmaksas. Šī maksa noteikta pamatojoties uz Komerclikumu par papildus sniegtajiem pakalpojumiem, par ko SIA „Fortum Jelgava” ir vienojusies ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku vai apsaimniekotāju. Ja SIA „Fortum Jelgava” izraksta vienu rēķinu ēkai, maksājums par Rēķina sagatavošanu netiek iekasēts.

Dzīvokļu īpašnieki var lemt, vai šos pakalpojumus turpināt uzticēt veikt SIA „Fortum Jelgava”, vai kādai citai kompetentai personai vai institūcijai.

Decembrī SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavā būs 43.10 Ls/MWh (61.33 EUR/MWh) (bez PVN) pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 200 Ls/tūkst.nm3.

Atpakaļ