“Fortum” biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā sāk uzstādīt tvaika turbīnu

„Fortum” biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā ir sākti tvaika turbīnas montāžas darbi.

„Fortum” biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā ir sākti tvaika turbīnas montāžas darbi, kas turpināsies apmēram pusotru mēnesi un ar ko noslēgsies koģenerācijas stacijas galveno iekārtu uzstādīšanas posms.

Tvaika turbīnu izgatavojis vācu uzņēmums „MAN Turbo & Diesel” GmbH. Vienlaicīgi ar tvaika turbīnas uzstādīšanu, koģenerācijas stacijā tiks uzstādīts arī ģenerators. Gan turbīna, gan katls ir koģenerācijas stacijas pamatiekārtas, kas nodrošina elektroenerģijas un siltumenerģijas un ražošanu.

Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijas būvniecības darbi notiek saskaņā ar plānoto laika grafiku un ir pabeigti par 95%. Ir paredzēts, ka katla testēšana ar gāzes degļiem varētu notikt aprīļa vidū. Testēšanas darbi, tāpat kā teritorijas labiekārtošanas darbi turpināsies vasaras periodā.

Biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā tiks nodota ekspluatācijā šā gada septembrī un nodrošinās līdz pat 85% no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas slodzes no viena siltuma avota, izmantojot zem Lielupes izbūvēto saistvadu. Tādējādi būtiski mainīsies kurināmā struktūra – ja līdz šim centralizētas siltumapgādes nodrošināšanā tika izmantota tikai dabasgāze, tad 2013./2014. gada apkures sezonā galvenais kurināmais būs biomasa.

Kopējais projekta investīciju apjoms ar infrastruktūras izveidi un savienojuma zem Lielupes izbūvi, ir 70 miljoni Eiro. 6 miljonus Eiro ir paredzēts apgūt no ES struktūrfondiem par atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā.

Atpakaļ