Oktobrī siltumenerģijas tarifs Jelgavā par 13,4% zemāks nekā pērn

Oktobrī SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā ir 53,73 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 13,4 % zemāks nekā 2014. gada oktobrī. Tarifa samazinājums saistīts galvenokārt ar dabasgāzes tirdzniecības strauju samazināšanos pēdējā gada laikā. 2014. gada oktobrī siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā bija 62.02 EUR/MWh bez PVN. Savukārt, 2013. gada oktobrī siltumenerģijas tarifs Jelgavā bija 66.89 EUR/MWh bez PVN.

2015. gada jūnijā SIA „Fortum Jelgava” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas apgādes gala tarifu projektu, kas paredz siltumenerģijas tarifa samazinājumu un mazāku dabasgāzes cenu ietekmi. Siltumenerģijas tarifa samazinājums tika veikts divos posmos, no kuriem pirmais tika veikts 2013. gadā, kad „Fortum” nodeva ekspluatācijā biomasas koģenerācijas staciju, bet otrais - šogad, kad ir apkopoti pilna kalendārā gada cikla finanšu un ražošanas rādītāji. Paredzēts, ka jaunais siltumenerģijas tarifs Jelgavā varētu stāties spēkā līdz 2015. gada beigām vai 2016. gada sākumā.

Jelgavā kā galvenais kurināmais siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda, kas nodrošina nepieciešamo siltumenerģijas bāzes slodzi. Jaunuzceltā biomasas koģenerācijas stacija spēj nodrošināt līdz 85% no pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas, tādejādi būtiski uzlabojot centralizētās siltumapgādes drošību, bet maksimumslodzes nodrošināšanai tiek izmantotas dabasgāzes katlumājas. Lai arī dabasgāzes izmantošanas īpatsvars siltumenerģijas ražošanā ir saglabājies salīdzinoši neliels, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika nosaka, ka siltumenerģijas gala tarifam ir jābūt piesaistītam dabasgāzes tirdzniecības cenai, neatkarīgi no izmantotā dabasgāzes īpatsvara siltumenerģijas ražošanā.

Par faktiski piemēroto siltumenerģijas cenu uzņēmums katru mēnesi informē savā interneta mājas lapā www.fortum.lv.


Papildu informācija:

Guntra Matisa
Komunikācijas vadītāja
SIA “Fortum Jelgava”
Mob.: +371 29338491
E-pasts: guntra.matisa@fortum.com

Par ”Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2014. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 4.75 miljardus eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.35 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas Nasdaq Helsinku biržā. www.fortum.lv

Atpakaļ