Fortum kā darba devējs

  • Mēs piedāvājam darbavietu motivētiem un ieinteresētiem cilvēkiem.
  • Mūsu panākumu atslēga ir kopīgas vērtības un kolektīva gars.
  • Mēs piedāvājam darbu uzņēmumā, kas ir vērsts uz turpmāku attīstību, un jums būs iespēja attīstīties līdz ar mums.
  •  Mēs piedāvājam darbavietu, kurā jārisina lieli profesionālie uzdevumi, kur ir pieejamas plašas iespējas.
  • Mēs apsolām vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem, kā arī godīgu un konstruktīvu darba vērtējumu.
  • Mēs sagaidām, ka jūs dosiet savu ieguldījumu uzņēmuma panākumos un uzņemsities atbildību par savu darbību. Savukārt mēs apsolām, ka jūsu sasniegumi tiks atzinīgi novērtēti.
 

Jūsu idejas ir vērtīgas

 

Mūsuprāt, viens no svarīgākajiem uzdevumiem, ko varam paveikt uzņēmumā Fortum, ir tādas atmosfēras izveide, kurā darbinieki zina, ka viņu pūles tiek novērtētas. Mēs veicinām radošumu un jaunas idejas, izmantojot dažādas iespējas novērtēt darbinieku sasniegumus, piemēram, uzņēmuma intranetā un darbinieku žurnālā.

Mēs arī katru gadu piešķiram Fortum inovāciju balvu. Mūsu mērķis ir iedrošināt darbiniekus aktīvi piedalīties tādu ideju un inovāciju radīšanā, kas saistītas ar pašreizējo darbību efektivitātes uzlabošanu, izaugsmes iespēju radīšanu, ilgtspējīgas attīstības veicināšanu un ilgtermiņa uzņēmējdarbības un tehnoloģijas iespēju nodrošināšanu.

Mēs novērtējam

 

Mums ir svarīgs katra darbinieka ieguldījums. Katram darbiniekam ir jāsaņem taisnīga samaksa, un viņa sasniegumiem ir jātiek novērtētiem. Turklāt uzņēmuma Fortum īstermiņa stimulēšanas sistēma (gada prēmija) atbalsta grupas vērtības, finansiālo mērķu sasniegšanu un strukturālās izmaiņas, kā arī nodrošina katra darbinieka darba mērķu un grupas un uzņēmuma nodaļas mērķu saskaņotību.

18.05.2015