2013.gada 2.februāris

Turpinās tvaika katla, tvaika turbīnas, kurināmā padeves sistēmas un stacijas aprīkojuma montāža.

Turpinot biokoģenerācijas stacijas izveides projekta īstenošanu, turpinās tvaika katla, tvaika turbīnas, kurināmā padeves sistēmas un stacijas aprīkojuma montāža. Laika posmā no 02.11.2012. (kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām) uzņēmums noslēdzis iepirkumu par pēdējo stacijas aprīkojuma pozīciju – izolācijas materiālu - piegādi. Novembrī Aģentūrā tika iesniegta iepirkuma dokumentācija par trīs pabeigto iepirkumu - sūkņi (1), augstspiediena cauruļvadi (2), ūdens apstrādes sistēma (3) - norisi. Janvārī tika iesniegts ikgadējais pārskats par projekta īstenošanas gaitu. Pašlaik tiek sagatavoti iesniegšanai iepirkuma dokumenti par piecu atlikušo stacijas aprīkojuma pozīciju piegādi. Paredams, ka koģenerācijas stacijas izveide tiks pabeigta projektā noteiktajā termiņā.

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

Atpakaļ