2013.gada 2.maijs

Turpinās stacijas galveno iekārtu un aprīkojuma montāža.

Īstenojot biokoģenerācijas stacijas izveides projektu, turpinās stacijas galveno iekārtu un aprīkojuma montāža. Tuvākajā laikā plānots iesniegt pirmo maksājuma pieprasījumu par projekta attiecināmajām izmaksām laika periodā līdz 2012. gada 31. decembrim (tvaika katla un kurināmā padeves sistēmu piegāde un uzstādīšana). Laika posmā no 02.02.2013. (kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām) uzņēmums turpinājis saskaņot ar Aģentūru iepirkuma dokumentāciju par trīs pabeigtiem stacijas aprīkojuma iepirkumiem - sūkņi (1), augstspiediena cauruļvadi (2), ūdens apstrādes sistēma (3). Tiek gatavota iesniegšanai arī atlikušo iepirkumu dokumentācija. Paredzams, ka stacijas projekta īstenošana tiks pabeigta iepriekš plānotajā termiņā.

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

Atpakaļ