2012.gada 2.augusts

Turpinās stacijas aprīkojuma iepirkumi.

Turpinot biokoģenerācijas stacijas izveides projekta īstenošanu, pašlaik turpinās stacijas aprīkojuma iepirkumi.

Laika posmā no 29.02.2012. (kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām) uzņēmums noslēdzis vēl 4 iepirkumus par (1) centralizētās siltumapgādes, kondensāta un cirkulācijas sūkņu, (2) augstspiediena cauruļvadu, (3) ūdens apstrādes sistēmas un (4) 10 kV sadales iekārtu piegādi. Pašlaik iepirkumu dokumentācija tiek sagatavota, lai to iesniegtu Aģentūrā kopā ar IV progresa pārskatu.

Joprojām tiek vērtēta SIA „Formum Jelgava” 27.04.2012. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniegtā dokumentācija par stacijas šķidruma dzesētāju, augstspiediena un galveno vārstu, sadalītās kontroles sistēmas un ar drošību saistītās sistēmas un galvenā transformatora piegādi.

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

Atpakaļ