2012.gada 2.novembris

Tiek veikta tvaika katla, tvaika turbīnas un kurināmā padeves sistēmas montāža.

Turpinot biokoģenerācijas stacijas izveides projekta īstenošanu, tiek veikta tvaika katla, tvaika turbīnas un kurināmā padeves sistēmas montāža. Laika posmā no 02.08.2012. (kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām) uzņēmums noslēdzis vēl 3 stacijas aprīkojuma iepirkuma procedūras par Zemspiediena cauruļvadu (1), Ēkas elektroapgādes iekārtu (2) un iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu piegādi. Turpinās iepirkums par pēdējo stacijas aprīkojuma pozīciju – izolācijas materiālu piegādi.

Joprojām tiek vērtēta SIA „Formum Jelgava” 27.04.2012. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniegtā dokumentācija par stacijas šķidruma dzesētāju, augstspiediena un galveno vārstu, sadalītās kontroles sistēmas un ar drošību saistītās sistēmas un galvenā transformatora piegādi. Sagatavota un tuvākajā laikā tiks iesniegta saskaņošanai dokumentācija par vēl trīs pabeigto iepirkumu - sūkņi (1), augstspiediena cauruļvadi (2), ūdens apstrādes sistēma (3) - norisi.

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

Atpakaļ