2014. gada 11.jūnijs

Nepieciešamība atkārtoti pagarināt projekta īstenošanas termiņu

 

Īstenojot biokoģenerācijas stacijas izveides projektu, konstatēta nepieciešamība atkārtoti pagarināt projekta īstenošanas termiņu. Proti, saskaņā ar Projekta ietvaros ar piegādātājiem MAN Diesel & Turbo SE, Metso Power Oy un SIA “ABB” noslēgtajiem piegāžu līgumiem, pēc līgumā noteikto darbu pabeigšanas piegādātājam bija jāiesniedz visa preču tehniskā dokumentācija piegāžu līgumos noteiktā apjomā un kvalitātē. Pasūtītājs, izvērtējot saņemto tehnisko dokumentāciju, konstatēja, ka tā ir nepilnīga, līdz ar to garantijas termiņa ietvaros neveica attiecīgajiem piegādātājiem gala maksājumus līdz minētās dokumentācijas uzlabošanai un pilnveidošanai. Ņemot vērā, ka līdz šim nav saņemti pieprasītie dokumentācijas labojumi un attiecīgi veikti visi gala maksājumi, nepieciešams pagarināt Projekta realizācijas termiņu līdz 2014. gada 31. augustam, un ir sagatavots attiecīgs līguma grozījumu pieprasījums.

 


Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL (5.691.487,24 EUR) apjomā.

 

Atpakaļ