2013.gada 11.septembris

Atklāta Jelgavas biokurināmā koģenerācijas stacija.

2013. gada 11. septembrī, klātesot Latvijas Republikas prezidentam, Somijas premjerministram, Jelgavas domes priekšsēdētājam un citām amatpersonām, tika atklāta  Jelgavas biokurināmā koģenerācijas stacija. Tādējādi jau 2013./2014. gada apkures sezonā lielākā daļa Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas klientu tiks apgādāti ar lētāku un videi draudzīgāku siltumenerģiju.

Ņemot vērā apstākli, ka projekta īstenošana neparedzētu apstākļu dēļ tika pagarināta par pus gadu, un rudens sezonā nav iespējams veikt stacijas testēšanu pilnas jaudas režīmā, gala atskaiti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai plānots iesniegt 2014. gada janvārī, kad tiks veikta stacijas testēšana pilnas jaudas režīmā. Tuvākajā laikā paredzēts sagatavot atbilstošu līguma grozījumu pieprasījumu.

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

Atpakaļ