2012.gada 19.aprīlis

Tiks izbūvēts saistvads, kas šķērsojot Lielupi, savienos Pārlielupes siltumapgādes sistēmu ar Lielupes kreisajā krastā (Rūpniecības ielā 73) topošo koģenerācijas staciju.

Informējam, ka 2012. gada 18. aprīlī starp SIA „Fortum Jelgava” un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru parakstīts līgums par projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/012 „Jelgavas pilsētas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumavota nomaiņa, paaugstinot siltumapgādes sistēmas darbības energoefektivitāti un nodrošinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu” īstenošanu.
Projekta mērķis ir Jelgavas pilsētas Lielupes labā krasta (Pārlielupes) centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavota nomaiņa, paaugstinot siltumapgādes sistēmas darbības energoefektivitāti un nodrošinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks izbūvēts saistvads, kas šķērsojot Lielupi, savienos Pārlielupes siltumapgādes sistēmu ar Lielupes kreisajā krastā (Rūpniecības ielā 73) topošo koģenerācijas staciju.
Projekta kopējās izmaksas ir 1.603.634,48 LVL, no kuriem Kohēzijas fonds sedz 512.781,79 LVL. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 18. februārim.

Atpakaļ