2012.gada 31.janvāris

SIA „Fortum Jelgava” saņēmusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piekrišanu projekta realizācijas termiņa pagarināšanai.

Ņemot vērā ar piegādātājiem noslēgto līgumu termiņus koģenerācijas stacijas tvaika katla, turbīnas un kurināmā padeves sistēmas piegādei, SIA „Fortum Jelgava” saņēmusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piekrišanu projekta realizācijas termiņa pagarināšanai līdz 2013. gada 30. oktobrim. 2011. gada 27. decembrī Rīgā tika parakstīti attiecīgi līguma grozījumi.Decembrī un janvārī noslēgušies četri koģenerācijas stacijas aprīkojuma piegādes konkursi. Tuvākajā laikā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā tiks iesniegti saskaņošanai iepirkuma procedūru dokumenti par šķidruma dzesētāju piegādi, augstspiediena un galveno vārstu piegādi, sadalītās kontroles sistēmas un ar drošību saistītās sistēmas piegādi, kā arī galvenā transformatora piegādi. Vienlaikus turpinās konkursi par vēl vairāku stacijas aprīkojuma pozīciju piegādi, kā arī tiek izstrādāta dokumentācija atlikušo stacijas aprīkojuma pozīciju iepirkumiem.

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

Atpakaļ