2014. gada 31.augusts

Veiksmīgi ir pabeigta koģenerācijas stacijas projekta īstenošana

 

Informējam, ka veiksmīgi ir pabeigta koģenerācijas stacijas projekta īstenošana, un tuvākajā laikā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā tiks iesniegta gala atskaite un maksājuma pieprasījums par atlikušo publiskā atbalsta summu. Faktiskā stacijas nodošana ekspluatācijā tika veikta projektā plānotajā termiņā – 2013. gada 11. septembrī. Atlikušajā laika posmā veikti stacijas testēšanas un pieregulēšanas darbi slodzes apstākļos, lai pārliecinātos par projektā paredzēto rādītāju sasniegšanu, kā arī organizēta piegādātāju tehniskā dokumentācijas sakārtošana.

 

 

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL (5.691.487,24 EUR) apjomā.

 

Atpakaļ