Biomasas koģenerācijas stacija

Datums Par projektu
31.08.2014 09:38 EET

2014. gada 31.augusts

Veiksmīgi ir pabeigta koģenerācijas stacijas projekta īstenošana

11.06.2014 14:34 EET

2014. gada 11.jūnijs

Nepieciešamība atkārtoti pagarināt projekta īstenošanas termiņu

11.03.2014 09:01 EET

2014. gada 11.marts

Apstiprināts I maksājuma pieprasījums par koģenerācijas stacijas izveides izmaksām.

11.12.2013 10:00 EET

2013. gada 11.decembris

Pagarināts projekta īstenošanas termiņš

11.09.2013 12:35 EET

2013.gada 11.septembris

Atklāta Jelgavas biokurināmā koģenerācijas stacija.

02.08.2013 12:32 EET

2013.gada 2.augusts

Projekta īstenošanas gaita notiek atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.Turpinās stacijas iekārtu montāža, un paredzams, ka jau septembra vidū iekārtu montāžas darbi tiks pabeigti.

02.05.2013 12:30 EET

2013.gada 2.maijs

Turpinās stacijas galveno iekārtu un aprīkojuma montāža.

02.02.2013 11:43 EET

2013.gada 2.februāris

Turpinās tvaika katla, tvaika turbīnas, kurināmā padeves sistēmas un stacijas aprīkojuma montāža.

02.11.2012 11:37 EET

2012.gada 2.novembris

Tiek veikta tvaika katla, tvaika turbīnas un kurināmā padeves sistēmas montāža.

02.08.2012 11:34 EET

2012.gada 2.augusts

Turpinās stacijas aprīkojuma iepirkumi.