2015.gada 22.oktobris

Pabeigti rekonstrukcijas būvdarbi 11 siltumtīklu posmos un montāžas darbi 107 ēku siltumpunktos.

 

 

SIA "Fortum Jelgava" informē, ka projekta "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā. 6. kārta" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/018, LIAA līgums Nr. L-PCS-15-0142) ietvaros, 2015. gadā plānotie siltumtīklu rekonstrukcijas būvmontāžas darbi ir pabeigti.

 
Projekta ietvaros siltumtīklu rekonstrukcijas būvdarbi ir veikti šādos siltumtīklu posmos:


1. posms - siltumtrase Raiņa ielas 26 rajonā (DN 250-65 mm, L=101 m);
2. posms - siltumtrase Raiņa ielas 16 rajonā (DN150-65 mm, L=95 m);
3. posms - siltumtrase Pasta ielas 51-53 rajonā (DN150-65 mm L= 696 m);
4. posms - siltumtrase Ganību ielas 58 rajonā (DN 125-50 mm, L= 355 m);
5. posms - siltumtrase Atmodas ielas 76 rajonā (DN 125-50 mm, L= 826 m);
6. posms - siltumtrase Dobeles šosejas 34 rajonā (DN 80-50 mm, L= 173 m), (būvdarbi turpinās);
7. posms - siltumtrase Dobeles ielas 43 rajonā (DN 50 mm, L= 66 m);
8. posms - siltumtrase Akadēmijas ielas 3 rajonā (DN 65 mm, L= 180 m);
9. posms - siltumtrase Skolotāju ielas 5 rajonā (DN 65 mm, L= 107 m);
10. posms - siltumtrase Pļavu ielas 1A rajonā (DN 65 mm, L= 60 m);
11. posms - siltumtrase Pasta ielas 20 rajonā (DN 65 mm, L= 166 m);
12. posms - siltumtrase Zirgu ielas 47 rajonā (DN 65 mm, L= 249 m).

 

6. posmā - Dobeles šosejas 34 rajonā siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbus plānots pabeigt līdz 30. oktobrim.
 
Kopējais ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem rekonstruēto siltumtīklu garums ir 3099 m.

107 ēkās vecie siltumpunkti ir nomainīti pret jauniem rūpnieciski izgatavotiem automātiskiem siltumpunktiem, Turpinās viena jauna siltumpunkta (ārpus ēkas konteinerā) izbūves būvdarbi pie ēkas O.Kalpaaka ielā 16a. Pabeigšanas termiņš līdz 30. oktobrim.
Šobrīd būvniecības izpilddokumentācija ir iesniegta Jelgavas pašvaldības būvvaldē un ir uzsākta projekta kopējās dokumentācijas apkopošana noslēguma pārskata un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai.
Projekts ir apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 860 598.07 EUR (no tām attiecināmās izmaksas – 2 260 262.96 EUR), un plānotais publiskā atbalsta finansējuma apjoms ir 904 105.18 EUR. Projekta īstenošana uzsākta 2015. gada februārī un to pabeigt pilnībā ir paredzēts līdz 2015. gada 13. novembrim.

Atpakaļ