2015. gada 22. jūlijs

Noslēgti līgumi par rūpnieciski izolētu cauruļvadu un ēku individuālo siltumpunktu piegādi, un siltumtīklu un siltumpunktu būvmontāžas darbu veikšanu.

Īstenojot projektu "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā 6.kārta, ir pabeigtas iepirkumu procedūras un noslēgti līgumi:

  • par izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi ar SIA „Poliurs”, 19.06.2015.;
  • par rūpnieciski izgatavotu siltumpunktu piegādi ar "GEA  Heat Exchangeres OÜ" (Igaunija), 03.07.2015;
  • par siltumtīklu rekonstrukcijas būvmontāžas darbiem ar SIA "Komunikāciju vadība", 01.07.2015. un SIA "Halle B", 01.07.2015.
  • par individuālo siltumpunktu rekonstrukcijas un izbūves būvmontāžas darbiem ar SIA "Lokširs", 15.07.2015.

Siltumtīklu rekonstrukcijas būvmontāžas darbus plānots uzsākt 27.jūlijā un individuālo siltumpunktu rekonstrukcijas un izbūves būvmontāžas darbus - 03.augustā. Visus būvdarbus plānots pabeigt  un objektus nodot ekspluatācijā ne vēlāk, kā līdz apkures sezonas sākumam - 01.oktobrim.

Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/018, LIAA līguma Nr. L-PCS-15-0142, noslēgts 21.04.2015.). Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 860 598.07, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 2 260 262.95. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums šim projektam ir EUR 904 105.18. Projektu plānots pabeigt līdz 2015. gada 15. novembrim.

Atpakaļ