CSAS efektivitātes paaugstināšana. 6.kārta

Kohezijas fonds
Datums (Laiks) Par projektu
22.12.2015 10:00 EET

2015.gada 22.decembris

Pilnībā pabeigti projektā plānotie siltumtīklu un siltumpunktu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbi.

22.10.2015 09:00 EET

2015.gada 22.oktobris

Pabeigti rekonstrukcijas būvdarbi 11 siltumtīklu posmos un montāžas darbi 107 ēku siltumpunktos.

22.07.2015 09:00 EET

2015. gada 22. jūlijs

Noslēgti līgumi par rūpnieciski izolētu cauruļvadu un ēku individuālo siltumpunktu piegādi, un siltumtīklu un siltumpunktu būvmontāžas darbu veikšanu.

22.04.2015 12:00 EET

CSAS efektivitātes paaugstināšana. 6.kārta