2014. gada 7.novembris

​Rūpnieciski izolētu cauruļvadu būvmontāžas darbi ir gandrīz pabeigti.

 

Īstenojot projektu "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana Jelgavā", kura mērķis ir samazināt siltuma zudumus siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, ir pabeigti 2790 m rūpnieciski izolētu cauruļvadu būvmontāžas darbi un pašlaik vienīgi 5. posmā Saldus ielā notiek nobeiguma būvdarbi  (vecās virszemes siltumtrases cauruļvadu demontāža un būvteritorijas sakārtošana). Paralēli būvdarbiem tiek veikta būvdarbu gala izpilddokumentācijas noformēšana un sagatavošana iesniegšanai būvvaldē. Būvdarbu pieņemšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēts pabeigt līdz 2014. gada decembrim.

Projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”.Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 995 740.75 EUR (no tām attiecināmās izmaksas – 1 558 166.43 EUR), un plānotais publiskā atbalsta finansējuma apjoms ir 623 266.57 EUR. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 01. jūnijs.

 

Atpakaļ