2014. gada 8. augusts

Uzsākta rūpnieciski izolētu cauruļvadu piegāde un būvmontāžas darbi

​Īstenojot projektu "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana Jelgavā", uzsākta rūpnieciski izolētu cauruļvadu piegāde un būvmontāžas darbu veikšana. Projekta mērķis ir samazināt siltuma zudumus siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, nomainot atsevišķus virszemes un zemzemes dzelzsbetona kanālos ieguldīto siltuma tīklu (kopgarumā 2790 m) posmu cauruļvadus uz rūpnieciski izolētām caurulēm ar poliuretāna siltuma izolāciju, izmantojot bezkanāla ieguldījuma tehnoloģiju. Ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru ir saskaņota visu iepirkumu dokumentācija, noslēgts līgums ar izolētu cauruļvadu piegādātāju SIA „Poliurs” un būvdarbu līgumi par darbu veikšanu ar būvuzņēmējiem SIA „SKH” un „YIT Celtniecība” SIA.

2014. gada 16. jūlijā ir saņemtas būvatļaujas, 21. jūlijā ir uzsākta cauruļvadu piegāde un būvuzņēmēji ir uzsākuši būvdarbus. Projekta realizāciju paredzēts pabeigt līdz 2014. gada decembrim.

 

Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 995 740.75 EUR (no tām attiecināmās izmaksas – 1 558 166.43 EUR) un plānotais publiskā atbalsta finansējuma apjoms ir 623 266.57 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2015. gada 01. jūnijs.

Atpakaļ