Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana Jelgavā

Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana Jelgavā

2014. gada 07. februārī SIA „Fortum Jelgava” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana Jelgavā" īstenošanu. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”.

Projekta īstenošanas mērķis ir samazināt siltuma zudumus siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, nomainot atsevišķus virszemes un zem zemes dzelzsbetona kanālos ieguldīto siltuma tīklu posmu cauruļvadus uz rūpnieciski izolētām caurulēm ar poliuretāna siltuma izolāciju, izmantojot bezkanāla ieguldījuma tehnoloģiju.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 995 740.75 EUR (no tām attiecināmās izmaksas – 1 558 166.43 EUR), un plānotais publiskā atbalsta finansējuma apjoms ir 623 266.57 EUR. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 01. jūnijs.

Atpakaļ