2015. gada 12. maijs

Pilnībā pabeigti renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbi visos projektā plānotajos siltumtīklu posmos.

Informējam, ka projekta "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā" ietvaros 2014. gadā plānotie siltumtīklu rekonstrukcijas būvmontāžas darbi ir pabeigti pilnībā, tajā skaitā arī 5. posmā Saldus ielā uz pavasari atliktie būvteritorijas galīgās labiekārtošanas darbi (zālāja sēšana, koku un krūmu stādīšana), kurus bija plānots pabeigt līdz 2015.g.15.maijam.

Kopējais projektā no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem izbūvēto siltumtīklu garums ir 2788 m.

Turpinās projekta dokumentācijas apkopošana noslēguma pārskata un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, kuru plānots iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā līdz 2015.g. 19. jūnijam.

Faktiskās projekta attiecināmās izmaksas ir apmēram par 27 % mazākas nekā sākotnēji projektā tika apstiprinātas.    

Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/019, LIAA līguma Nr. L-PCS-14-0105). Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 995 740.75 EUR (no tām attiecināmās izmaksas 1 558 166.43 EUR), un plānotais publiskā atbalsta finansējuma apjoms ir 623 266.57 EUR. Projekta īstenošana uzsākta 2014. gada februārī un to pabeigt pilnībā ir paredzēts līdz 2015. gada 01. jūnijam.

 

Atpakaļ