2013.gada 18.janvāris

Pilnā apjomā veikta rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde, veikti visi būvmontāžas darbi un izbūvētais saistvads pieņemts ekspluatācijā.

Informējam, ka atbilstoši projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem uz 18.01.2013. ir pilnā apjomā veikta rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde un veikti visi būvmontāžas darbi. 2013.gada 9.janvārī projekta ietvaros izbūvētais saistvads pieņemts ekspluatācijā.

Atgādinām, ka projekts „Jelgavas pilsētas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumavota nomaiņa, paaugstinot siltumapgādes sistēmas darbības energoefektivitāti un nodrošinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu” tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” 3.5.2.1.1. aktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1.603.634,48 LVL, no kuriem Kohēzijas fonds sedz 512.781,79 LVL. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 18. februārim.

Atpakaļ