2013.gada 18.februāris

Projekta ieviešana ir pabeigta; pilnā apjomā ir veiktas visas plānotās aktivitātes un pilnībā sasniegts projekta mērķis.

Informējam, ka uz 18.02.2013. projekta ieviešana ir pabeigta; pilnā apjomā ir veiktas visas plānotās aktivitātes un pilnībā sasniegts projekta mērķis. Šobrīd tiek apkopota ar projekta īstenošanu saistītā dokumentācija un gatavots projekta noslēguma pārskats, kas tuvāko dienu laikā tiks iesniegts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

Atgādinām, ka projekts „Jelgavas pilsētas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumavota nomaiņa, paaugstinot siltumapgādes sistēmas darbības energoefektivitāti un nodrošinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu” tika īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” 3.5.2.1.1. aktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1.603.634,48 LVL, no kuriem Kohēzijas fonds sedz 512.781,79 LVL. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 18. februārim.

Atpakaļ