2012.gada 18.oktobris

Veikta rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde aptuveni 95% apjomā, kā arī veikti būvmontāžas darbi aptuveni 60%apjomā.

Informējam, ka atbilstoši projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem uz 18.10.2012. ir veikta rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde aptuveni 95% apjomā, kā arī veikti būvmontāžas darbi aptuveni 60%apjomā.

Atgādinām, ka projekts „Jelgavas pilsētas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumavota nomaiņa, paaugstinot siltumapgādes sistēmas darbības energoefektivitāti un nodrošinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu” tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” 3.5.2.1.1. aktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1.603.634,48 LVL, no kuriem Kohēzijas fonds sedz 512.781,79 LVL. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 18. februārim.

Atpakaļ