Saistvads zem Lielupes

Datums Par projektu
18.02.2013 12:17 EET

2013.gada 18.februāris

Projekta ieviešana ir pabeigta; pilnā apjomā ir veiktas visas plānotās aktivitātes un pilnībā sasniegts projekta mērķis.

18.01.2013 12:14 EET

2013.gada 18.janvāris

Pilnā apjomā veikta rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde, veikti visi būvmontāžas darbi un izbūvētais saistvads pieņemts ekspluatācijā.

18.10.2012 12:11 EET

2012.gada 18.oktobris

Veikta rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde aptuveni 95% apjomā, kā arī veikti būvmontāžas darbi aptuveni 60%apjomā.

18.07.2012 10:16 EET

2012.gada 18.jūlijs

Noslēgts līgums par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi saistvada izbūvei, kas savienos labā krasta siltumapgādes sistēmu ar Lielupes kreisajā krastā jaunbūvējamo biokurināmā koģenerācijas staciju.