2014.gada 1.oktobris

Veiksmīgi pabeigts saistvada pa Rūpniecības un Dambja ielām izbūves projekts.

​Informējam, ka veiksmīgi pabeigts saistvada pa Rūpniecības un Dambja ielām izbūves projekts. Tiek gatavota projekta gala atskaite, kas tuvākajā laikā tiks iesniegta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Faktiskās projekta attiecināmās izmaksas ir vairāk kā par 20 % mazākas kā sākotnēji apstiprinātās. Attiecināmo izmaksu ietaupījums saistīts ar veiksmīgi veiktajiem iepirkumiem, mazāku faktisko darbu apjomu, kā arī atsevišķu projektā paredzēto darbu veikšanu pašu spēkiem.

Atgādinām, ka projekts tika apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās izmaksas sākotnēji bija plānotas 2.944.418,83 LVL, jeb 4.189.530,55 EUR apmērā (no tām attiecināmās izmaksas – 1.811.786,22 LVL, jeb 2.577.939,54 EUR), un sākotnēji plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedza 724.714,48 LVL, jeb 1.031.175,80 EUR. Projekta īstenošanu bija plānots pabeigt līdz 2015. gada 16. janvārim.

Atpakaļ