2013.gada 16.janvāris

Maģistrālās siltumapgādes trases izveides projekts posmā no jaunveidojamās biokurināmā koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā pa Dambja ielu līdz pilsētas centrālās daļas maģistrālajiem siltumapgādes tīkliem.

2013. gada 16. janvārī SIA „Fortum Jelgava” noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, palielinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu” īstenošanu. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”.

Projekta gaitā paredzēts izveidot maģistrālo siltumapgādes trasi posmā no jaunveidojamās biokurināmā koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā pa Dambja ielu līdz pilsētas centrālās daļas maģistrālajiem siltumapgādes tīkliem. Tādējādi tiks nodrošināta maksimāla jaunviedojamās koģenerācijas stacijas noslodze, palielinot no atjaunojamiem energoresursiem saražotās siltumenerģijas īpatsvaru pilsētas gala patēriņā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2.944.418,83 LVL (no tām attiecināmās izmaksas – 1.811.786,22 LVL), un plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedz 724.714,48 LVL. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 16. janvāris.

Atpakaļ