2014.gada 16.janvāris

Sagatavots maksājuma pieprasījums

Informējam, ka sagatavots maksājuma pieprasījums par laika posmā no 2013. gada 16. janvāra līdz 2014. gada 16. janvārim veiktajiem projekta attiecināmajiem izdevumiem (kopējā summa 881. 112,62 EUR). Atbilstošais pieprasītā publiskā finansējuma apjoms ir 352.445,04 EUR (40 % no attiecināmajām izmaksām). Paredzams, ka projekta īstenošana tiks pabeigta 2014. gada augustā, kad tiks iesniegts gala maksājuma pieprasījums par atlikušo publiskā finansējuma apjomu.

 

Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās izmaksas ir 2.944.418,83 LVL, jeb 4.189.530,55 EUR (no tām attiecināmās izmaksas – 1.811.786,22 LVL, jeb 2.577.939,54 EUR), un plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedz 724.714,48 LVL, jeb 1.031.175,80 EUR. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 16. janvāris.

 

 

Atpakaļ