2013.gada 16.aprīlis

Sagatavoti nolikumi rūpnieciski izolētu cauruļvadu piegādes, kā arī saistvada būvniecības iepirkumu veikšanai.

Īstenojot projektu „Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, palielinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu”, kas paredz maģistrālās siltumtrases izveidi Rūpniecības un Dambja ielās, sagatavoti nolikumi rūpnieciski izolētu cauruļvadu piegādes, kā arī saistvada būvniecības iepirkumu veikšanai. Paredzams, ka tuvāko mēnēšu laikā tiks izsludināti atbilstoši iepirkumi.

Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās izmaksas ir 2.944.418,83 LVL (no tām attiecināmās izmaksas – 1.811.786,22 LVL), un plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedz 724.714,48 LVL. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 16. janvāris.

Atpakaļ