2014.gada 16.aprīlis

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra turpina izvērtēt iepriekš iesniegto maksājuma pieprasījumu.

​Informējam, ka pēc papildus informācijas saņemšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra turpina izvērtēt iepriekš iesniegto maksājuma pieprasījumu. Aģentūras Juridiskā nodaļa vērtē ar piegādātājiem noslēgto līgumu atbilstību normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru veikšanu. Tāpat atsākti projektā paredzētie teritorijas labiekārtošanas darbi Rūpniecības un Dambja ielās. Paredzams, ka projekta īstenošana tiks pabeigta šī gada augustā, kad tiks sagatavota arī projekta gala atskaite.

Atgādinām, ka projekts apstiprināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā programmā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”. Projekta kopējās izmaksas ir 2.944.418,83 LVL, jeb 4.189.530,55 EUR (no tām attiecināmās izmaksas – 1.811.786,22 LVL, jeb 2.577.939,54 EUR), un plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedz 724.714,48 LVL, jeb 1.031.175,80 EUR. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 16. janvāris.

 

Atpakaļ